İ L T U R

GÜNCELLEME: 29 Nisan 2018

Değerli İLTUR'lular...
Sitemizde inşaat dönemi son günü 31 MAYIS Perşembe'dir.
Tüm inşaat çalışmalarının bu tarihe kadar tamamlanması gerekmektedir.

1 Haziran sabahından itibaren sitede inşaat faaliyetine izin verilmeyecektir.

- - -

TEKNE SAHİPLERİMİZİN YER NUMARALARINI Liman Başkanı Sn. İlhan Tuncer'den onaylatarak BAĞLANMA BEDELLERİNİ ÖDEMELERİ EN KISA ZAMANDA GEREKMEKTEDİR.

- İltur iskelelerine tekne bağlanma bedelleri; 7 metreden uzun tekneler hariç, 2016 ve 2017 yılı bağlanma bedelleri ile aynıdır.
2015 yılı Kat Malikleri Toplantısı'nda alınan kararlara ve Yönetim Kurulu'na verilen yetkiye göre:

- Boyu 4.99'a kadar olan teknelerin bağlanma bedeli 200.- TL

- Boyu 5.00 ile 6.99 arasında olan teknelerin bağlanma bedeli 300.- TL

- Boyu 7.00 metreden uzun olan teknelerin bağlanma bedeli 600.- TL

- Yeni yer tahsisi yapılacak olan teknelerin bir kereye mahsus "yer tahsis" bedeli 200.- TL

- Site traktörü ya da kamyonetle çekme işlemleri 2018 yılı bedeli (her çekiş-indirme işleminde toplam) 60.- TL

- İltur Liman Başkanlığı görevi, Yönetim Kurulu'nun verdiği yetki ile Sayın İlhan TUNÇER tarafından yürütülmektedir. Eskiden bağlı olsa bile tüm teknelerin bağlanma yerleri onayı kendisi tarafından veriilmektedir.

- Sitemizde geçici ikamet eden kişilerin tekneleri ebatları ne olursa olsun (zodiac bot vb. olsa bile) Liman Başkanı'ndan onay alarak bağlanacak ve kaç gün kalacaklarsa kalsınlar mutlaka 200.- TL bağlanma bedeli ödeyeceklerdir.

- Tekne boylarında şifahi bilgilerde tereddüt olursa, Liman Başkanı'na teknenin boyunu gösteren "Bağlanma Kütüğü" mutlaka ibraz edilecek ve kütükte yazan ölçü esas alınacaktır.

- - -

Sitemizde "kafeterya" olarak da hizmet veren market binamız çay ocağı ve sakinlerimizin oturma bölümleri ile binanın depo kısmının hijyene uygun hale getirilmesi çalışmasına tamamlanmıştır. Site sakinlerimiz yaz döneminde daha sağlıklı bir ortamda oturabileceklerdir.

- - -

Geçtiğimiz yaz döneminde yanan üst arazimiz ıslah çalışmalarının bu yılki bölümü tamamlanmıştır.
Konu ile ilgili dava süreci işlerken, diğer yandan zeytin yetiştirme alanı olarak kullanılması planlanan arazinin yanan bölümünde zemin temizliği ve tesviye yapıldıktan sonra, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü'nden sertifikalı olarak temin ettiğimiz 600 fidanın dikimleri tamamlanmıştır.
Bu alana ayrıca damlama yöntemli sulama sistemi de yapılmıştır. Böylelikle kurak mevsimde fidanlar susuz kalmayacaktır.
- - -

Öte yandan geçtiğimiz yıllarda aşılanmış olan aynı bölgedeki delice zeytinlerin de ilk budamaları yapılmıştır.
Bu arada tarım müdürlüğü nezdinde üretici belgesi çalışmaları sürdürülmekte olup, önümüzdeki yıl teşvik de alınacaktır. Sitemiz bir kaç yıl içinde markalı sofralık zeytin ve kaliteli sızma zeytinyağı üreticisi olacaktır.

- - -

Artıma sistemimiz ana havuzu, blowerlar ve tüm havalandırma aksamı bakıma alınmış olup; bu çalışmada hem sisteme yeni bir pompa daha eklenmiş hem de havuzun kullanılmayan dış çeper bölümü de tesisatla donatılarak arıtma kapasitesi gün başına ortalama %25 arttırılmıştır. Çalışma tamamlandığından tesis yeniden faaliyete geçmiştir.
- - -

Emekli olan personelimiz Mustafa Bulut'tan boşalan kadroya yeni bir eleman alınarak işbaşı yaptırılmıştır.

- - -

İnşaat dönemi içinde programa alınmış bulunan yol vb. zemin kaplama işlemlerine 1. ve 2. caddelerimiz arasındaki 13042. Sokak zemini ile başlanmış olup, söz konusun alanın kilit taşı ile kaplanma işlemi personelimiz çalışması ile tamamlanmıştı. Aynı çalışma 1585 ve 1624 parsel arasındaki oldukça bozuk zeminli 13041. Sokak'ta ve tamamen toprak zeminli olan 13041/1. Sokak giriş bölümü ile 13046/1. Sokak eksik kalmış bölümü tamamlanmıştır. Bu yılın bütçesinde konu ile ilgili planlamaya dahil son alan olan 1603 Parsel otopark alanı kaplaması da tamamlanmıştır.

Bu tür zemin çalışmaları belli bir program dahilinde yapılmaktadır. Öncelikle kaplama yapılması gereken alanın mutlaka "yol" niteliğinde ve belediyede numaratajı bulunan alan olması gerekmektedir. Yani sitemizde "resmi yol" olmayan "parsel araları"ndaki alanlara müdahale edilmemektedir. Ayrıca talebin kişisel başvurularla değil, mutlaka parsel yönetiminden gelmesi ve genel kurulda onaylanacak bütçeye konu ile ilgili harcama tutarı konulmuş olması gerekmektedir. Bu nedenle bu konuda yapılacak işler bir önceki genel kurulda bütçeden geçmiş olmalıdır. Sözgelimi halen sürdürdüğümüz kaplama uygulamaları 2017 Temmuz ayından önceki parsel yöneticileri başvurularının sonucudur.
- - -
Arıtma sistemimizin bu güne kadar bakımlarının aksatılmayıp düzenli yapılması ve blower'lı sistemde raporların düzenli olarak temiz çıkması sonucu, elektrik sisteminde yaptığımız standartlara uygun yenileme sonucunda iki yıldır devletten aldığımız teşvik bu yıl da yinelenmiş ve ilgili bakanlık konuyla ilgili tahakkuk eden 5539.32 TL'sını toplu yapı hesaplarımıza yatırmıştır.
İlgili bedel yıllık tahmini bütçe kalemlerimizin gelir faslına işlenmiştir.
- - -

Ahşap iskele ecrimisil bedeli tahakkuku sonucu gerekli ödeme Milli Emlak veznesine yapılmıştır.

- - -
Geçirdiğimiz büyük yangın tehlikesinden sonra yapılması planlanan önlemlerden biri olan "Enerji nakil hatlarına temas eden ağaç dallarının kesimi" çalışmasını tamamlanmış olup; sitemizde bu durumdaki tüm ağaçlar kendi olanaklarımızla kesilmiştir.
- - -

İltur Toplu Yapı Genel Kurulu tarafından satın alınmasına karar verilen 2017 model Ford TRANSİT kamyonetimiz teslim alınarak sitemize getirilmiştir. Kamyonetimiz aracın kullanılması için gerekli teknik eğitim verildikten sonra Formen'e zimmetli olarak teslim edilecek ve aracı başka hiçbir personel kullanmayacaktır.
Yeni aracımızın sitemize hayırlı olmasını ve uzun yıllar hizmet vermesini dileriz.
Bu arada üç ay öncesinin fiyatı üzerinden anlaşma sağladığımız aracın gününde teslim alınması, toptan ya da erken ödeme yapan kat maliklerimiz sayesinde gerçekleşmiştir. Aidatlarını ayın son haftası öncesinde ödeyen tüm kat maliklerimize ayrıca özel olarak teşekkür ederiz.

- - -

İlgili Genel Kurul kararı uyarınca, sitemizde 25 Eylül tarihinden bu yana inşaat faaliyetine izin verilmiştir. 31 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan bu çalışmalarda, her ne olursa olsun PAZAR VE TATİL GÜNLERİ SİTEYE İNŞAAT PERSONELİ GİRİŞİNE VE ÇALIŞMA YAPILMASINA İZİN VERİLMEYECEKTİR.
İnşaat sahibi kat maliklerimizin bu konuda yasak delmek için ısrarcı olmamalarını önemle rica ederiz.

- - -
Sitemiz plaj alanında güz dönemi uygulamasına geçilmiş olup, kıyıya yakın gölgelikler ve şezlonglar bırakılarak, diğer bölümlerdeki malzeme sezona hazır olacak biçimde depolanmaya alınmıştır.
- - -

Sitemiz 10. Cadde kenarında tahrip olmuş bulunan çit bölümü direk ve tel yenilemesi çalışması yapılmıştır.
- - -

Personelimize çalışma güvenli ve diğer konularda gerekli araç gereç alımı yapılmakta olup, bu konuyla ilgili olarak elektrik personelimize baret, güvenlik kemeri, koruyucu eldiven ve diğer önemli donanım satın alınarak sistemlere daha sağlıklı müdahalesi sağlanmıştır.
- - -
İltur Toplu Yapı bütçe kalemlerinde yer alan "erzak alımı" faslına uygun olarak personelimize erzak alımı yapılarak, dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
- - -
Aidat, Ek Aidat ve diğer ödemelerin sitede tahsiline Ekim ayı ilk on gününde de devam edilmiş ve siteden yapılan bu tahsilat talepler karşılandığı için artık kapatılmıştır.

- - -

Son dönemlerde dağıtıcı şirketin, elektrik faturaları reaktif bedellerini yüksek oranlarda arttırması nedeniyle, satın aldığımız malzeme ile atölyemizde imal ettiğimiz iki ayrı kompanzasyon panosu, su pompaları merkezimiz ile artıma sistemine monte edilmiştir. Bu sayede iki bölgenin de elektrik faturaları tutarlarında önemli düşmeler olacaktır.

- - -

İltur kat malikleri genel kurul toplantısı 6 Ağustos Pazar günü yapılmıştır. Genel Kurul toplantısında kat maliklerimizin aldığı kararlara göre;

Site aidatlarımız Ağustos 2017 ayından itibaren 140 TL olmuştur.

Öte yandan sitemize yeni bir kamyonet satın alınabilmesi için Ağustos 2017 ayında 100 TL ve Eylül 2017 ayında 100 TL olmak üzere ayrıca 200 TL de EK AİDAT konulmuştur.
Buna göre kat maliklerimizin Ağustos 2017 ayında toplam 240 TL, Eylül 2017 ayında toplam 240 TL ödemiş olmaları gerekirken; Ekim 2017 ayından itibaren 140 TL ödenmeye devam edecektir.
Bankalara düzenli ödeme talimatı vermiş olan kat maliklerimiz aidat farkı, ek aidat ya da normal aidatlarını sitemizde yönetime ödeyebilirler.

- - -

İLTUR SİTESİNDE ORTAK YAŞAMA KURALLARINI PAYLAŞTIĞIMIZ "SİTE KULLANMA BİLGİLERİ" YAZ DÖNEMİ BOYUNCA GİRİŞ ÇIKIŞLARDA KAPI NÖBETÇİSİ TARAFINDAN TAKDİM EDİLMİŞTİR. uYGULAMA 2018 YAZ DÖNEMİNDE DE SÜRECEKTİR.
Söz konusu kurallar dökümüne burayı TIKLAYARAK da ulaşabilirsiniz.

- - -

DEĞERLİ KAT MALİKLERİ

AİDAT ÖDEMELERİNİZİ ÖZELLİKLE BANKAMATİKTEN YA DA EFT İLE YAPIYORSANIZ BELİRLİ ARALIKLARLA MUHASEBE OFİSİMİZDEN HESABINIZIN DURUMUNU KONTROL EDİNİZ. ÖZELLİKLE BANKAMATİK ÖDEMELERİNDE KİMLİK BELİRTİLMEMESİ YA DA EFT AKTARIMLARINDA EKSTRELERDE BİLGİ EKSİKLİĞİ OLMASI NEDENİYLE BAZI HAVALELER İLGİLİ HESAPLARA İŞLENEMEMEKTEDİR. EMANETE ALDIĞIMIZ BU ÖDEMELERİN KİME AİT OLDUĞU ANCAK O KAT MALİKİNİN BEYANIYLA ANLAŞILABİLMEKTEDİR. BU TÜR ÖDEMELERİNİZİN SONUÇLARINI LÜTFEN KONTROL EDİNİZ.
- - -

Ekstrelerde bazı ortaklarımız ve kat maliklerimizin ödemelerini "Bankamatik" cihazlarından yaptıkları görülmektedir. Bu ödemelerde "kimin yatırdığı" bilgisi bulunmamaktadır. Ödemelerini bankamatik aracılığı ile yapanların muhasebe ofisimiz ile bağlantı kurmalarını rica ederiz.

- - -

İltur Toplu Yapı Kat Malikleri Genel Kurul toplantısında ÖDENMEYEN TEKNE BAĞLANMA BEDELLERİNİN AİDATLARLA BİRLİKTE TAHSİLİNE GİDİLMESİ VE BU BEDELLERE AİDATLAR BENZERİ BORÇLANMA USULÜ VE GECİKME CEZASI UYGULANMASI kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.

Ödemelerini yapmayan tekne sahiplerine önemle duyurulur.

- - -

SİTEMİZ HABERLEŞME SİSTEMİNDE SMS (cep telefonu mesajı) KULLANILMAKTADIR.
Çeşitli duyuru ve bilgileri SMS aracılığı ile de almak isteyen KOOPERATİF ORTAKLARI ve KAT MALİKLERİNİN cep telefonu numaralarını YÖNETİMDE BULUNAN listeye yazdırmaları YA DA BU BİLGİYİ ilturkoop@gmail.com adresine eposta ile göndermeleri gerekmektedir. Eposta ile gönderimde mesajınızda telefon numaranız ile birlikte "İltur sitesinden SMS ile bilgi almak istiyorum" cümlesinin yazılı olması şarttır. ÖNEMLE DUYURULUR.
- - -

Bilindiği gibi Toplu Yapı genel kurulumuzda "Konutlara ait alanda mevcut sorunlara personel müdahalesi ve yapımı" konusunda bu işlem için ücretlendirme tahakkuk edilmesi önerisi görüşülüp oybirliği ile karar alınmıştı.

Son haftalarda birçok parselde başta "Parsel içi ağaç kesilmesi" gibi konularda personel yardımı talebi gelmektedir. Tüm talep eden parsellerin bu taleplerine mesai saatleri içinde ücretsiz personel tahsisi yapmamız mümkün değildir. Kaldı ki, işletme sistemine dönen sitemizde, benzer her özel talep, talep sahiplerine mutlaka bir bedele mal olmak zorundadır. Aksi takdirde elbette sistem tıkanır.
Bu nedenle genel kurul kararı olan ücretlendirme sistemi tüm "özel" taleplere de uygulanacaktır. Buna göre talepte bulunan parsel sahibinin talebi mevzuat açısından da uygun bulunuluyor ise; parsel yöneticisi genel kurul kararı talep formu imzalayıp 300.- TL kaparo ödemek durumundadır. İşin sonunda "Formen günlük ücretinin 8'de biri" olarak bulunacak "Saat ücreti x Çalışan Personel Sayısı x Çalışılan Saat" bilgileri sonucunda çıkacak maliyet üzerinden alacak hesabı yapılıp, parsele mutlaka ödeme makbuzu kesilecektir. Önemle duyurulur...

- - -

Sitemiz giriş kapısı telefonu (0232) 7332174, (Açık olduğu zamanlar ofis telefonu) 7332175

İLTUR Yönetime ulaşabileceğiniz numara: 0532 2947515

- - -

TOPLU YAPI Banka Hesap Numaraları:

 T. İş Bankası  Urla Şubesi

Kod: 3468 

Hs No:0426753

Yapı Kredi Bnk.

Urla Şubesi 

Kod: 551 

Hesap No:48495051

 

IBAN numaraları:

 

Yapı ve Kredi Bankası Hesabı: TR810006701000000048495051

Türkiye İş Bankası Hesabı: TR910006400000134680426753

- - -

Sayın Mustafa Ökten'in hazırladığı BEYİN SAĞLIĞI İÇİN BRİÇ dersi son şekli için lütfen üstlerine tıklayın:

BRİÇ 1 - BRİÇ 2

Yalıkavak Briç Spor Kulübü'nden Sayın Mehmet Aydın hazırladığı ders notları için tıklayın

TwoOverOn

Sayın Celal Haznedaroğlu'nun hazırladığı bölümler için tıklayın

ansiklopedik briç sözlüğü        briçte sayısal kurallar

- - -

Sayın Mustafa Ökten'in hazırladığı SAĞLIK VE SPOR dersi için lütfen TIKLAYIN:

SAĞLIK İÇİN SPOR

Her türlü haberleşme ve mesajlarınız için lütfen

ilturkoop@gmail.com adresini kullanınız.

SİTEYE GİRMEK İÇİN TIKLAYIN