30.09.2018 Tarihli Parsel Temsilciler Kurulu Toplantı Kararları

Iltur Toplu Yapi Temsilciler Kurulu 30.09.2018 tarihinde gündemli olarak toplanmış ve aşağıdaki kararları alınmıştır.

İltur Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, İltur Toplu Yapı Yönetim Kurulu’nun 17.09.2018 tarih ve 10 sayılı kararı ve de İltur Toplu Yönetim Planının 15. - 20. maddeler arası bölümü uyarınca gündemli olarak toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır. 23.09.2018 tarihli ilk toplantı katılım olmadığından gerçekleştirilemediğinden bu toplantıda Yönetim Planı gereği nisap aranmamış olmasına rağmen toplantıya 23 Parsel temsilcimizin 14’ü asaleten /3^ü de vekaleten katılım sağlayacak önemli bir çoğunluk sağlanmıştır.

İltur Toplu Yapı Kat Malikleri Genel Kurul Toplantısında 31.05.2019 sonuna kadar onaylanan İltur Toplu Yapı tahmini bütçesinin 01.10.2018 - 31.05.2019 tarihleri arası dönemi kapsayacak biçimde revize edilmesi görüşülmüş tahmini bütçe oy çokluğu (16 Kabul 1 Ret) ile ve de Yönetim Kurulu’na fasıllar arası aktarma yetkisi verilerek onaylanmıştır. Bu kapsamda;

1) Daha önce emekliye ayrılan 2 personelimizin fazla mesai ve çalışma ücretlerinin ödenmemiş olması üzerine sitemizden yaklaşık 10.000 TL (On Bin Türk Lirası) tazminat taleplerinin karşılanmasına,

2) Ülkemizde yaşanan kriz ve buna bağlı enflasyon sebebiyle site giderlerimiz aylık %20 oranında artmış olması ve mevcut aidatlar ile karşılanamaz hale gelmesi sebebiyle mevcut bütçe eksiğinin tamamlanmasına, (Aylık toplam bütçemiz yaklaşık 61.000 TL’dir. %20 artış olarak aylık 12.000 TL ek bütçe hesaplanmıştır.)

3) Sitemiz arıtma sistemi terfi istasyonu için ihtiyaç duyulan ve yaklaşık 35.000 TL değerinde olan pompanın satın alınmasına,

4) İhtiyaç duyulması halinde yollarımızın onarımı için temin edilen hibe kilit taşlarının döşenmesi ve sitemizin yaz hazırlığı kapsamında 5 ay süre ile ve yaklaşık 25.000 (Yirmi Beş Bin) TL maliyetli mevsimlik 2 işçi (personel)  alımına,

5) Tüm kat maliklerinden 4 ay süre ile (Kasım 2018 - Aralık 2018 ila Ocak 2019-Şubat 2019 dönemi için)  4x100 TL (Toplam Dört Yüz) nakit EK ÖDEME alınmasına;

6) Ek ödemenin Kasım-Aralık 2018 ve Ocak-Şubat 2019 ayı aidatlarının 100 TL arttırılmış hali olarak kabul edilmesine ve son ödeme tarihinin 28 Şubat 2019 olmasına;

7) Ek aidat ödemelerinde ki geç ödemelerde de, normal aidatlara uygulanan gecikme cezasının aynen uygulanmasına,

8) Kararın tüm üyelere taahhütlü mektupla duyurulmasına, oy çokluğu (16 Kabul 1 Ret) ile karar verilmiştir.

Yonetim Kurulu