GAZİNO BİNASI HARCAMALARI

(19.07.2016 günü itibarıyla)

 

06.03.2015    Takip ve işe başlatma harçları avansı                                                    3.000,00

10.04.2015    Belediye Yapı İnşa Harç ve diğer ödemeler                                         50.400,00

24.04.2015    Nu Statik Ltd. Şti.                                                                               20.600,00

04.05.2015    Kadastro işlemleri avansı                                                                      3.000,00

24.07.2015    Otuzbeş Yapı Denetim Ltd. Şti. (Hakediş Hizmet Bedeli)                          884,35

07.10.2015    Fahri Coşkun (Kadastro ve planlama)                                                   1.107,10

18.10.2015    Atak Pen (Pergole altı PVC çift giriş doğrama)                                      5.864,60

22.10.2015    Media Markt (Proje / Tadilat Proje vb. çizimler 3 D digital card)                298,00

28.10.2015    İnşaat İmar işlemleri için (Ahmet Aygün)                                               1.000,00

20.11.2015    Küçükoğlu İnşaat (Güçlendirme şirketi) 1. dilim ödeme                       40.000,00

17.12.2015    Küçükoğlu İnşaat 2. dilim ödemesi                                                      25.000,00

31.12.2015    Küçükoğlu İnşaat 3. dilim ödemesi                                                      22.668,76

15.01.2016    Küçükoğlu İnşaat 4. dilim ödemesi                                                      24.364,41

29.01.2016    Küçükoğlu İnşaat 5. dilim ödemesi                                                      19.491,53

12.02.2016    Küçükoğlu İnşaat 6. dilim ödemesi                                                        9.745,76

04.03.2016    Küçükoğlu İnşaat 7. dilim ödemesi                                                      14.618,64

28.03.2016    Atak Pen (PVC pencereler + yangın kapısı)                                           5.192,00

05.05.2016    Vergi Dairesine ödenen pay                                                                   4.271,48

24.05.2016    Hukuk Ofisine                                                                                          647,00

25.05.2016    Murat Haskonur                                                                                     8.500,00

26.05.2016    Teknik İş (PVC doğrama)                                                                     13.009,50

26.05.2016    Mehmet Topaloğlu (Seramik-Kalekim)                                                  11.676,11

28.05.2016    Mehmet Topaloğlu (Kalekim Tecnoflex)                                                  5.120,00

30.05.2016    Teknik İş (Asma Tavan)                                                                        10.800,34

06.06.2016    Mehmet Topaloğlu (Basamaklar için)                                                         640,00

07.06.2016    Mehmet Topaloğlu (Çimento - Mermer Tozu)                                               60,00

10.06.2016    Vergi Dairesine Güçlendirme Bedeli                                                        6.500,00

13.06.2016    Mehmet Topaloğlu (Kalekim-Seramik)                                                       440,00

15.06.2016    Mehmet Topaloğlu (Kalekim)                                                                     300,00

16.06.2016    Bahar Marangoz (Ahmet Kaya Seramik Döşeme)                                  14.632,00

20.06.2016    Bina Ruhsat Harç Bedeli                                                                       27.000,00

21.06.2016    Kazancı Elektrik (Gazino Genel Aydınlatma Malzemesi Sarfı)                  3.398,40

21.06.2016    Kazancı Elektrik (Gazino Binası Elektrik Tesisatı Yenilenmesi)               28.320,00

                                                                       Ödenmiş Hesaplar Toplamı             382.549,88

 

 

Ortaklardan Toplanması Gereken Güçlendirme Bedeli                                              370.800,00

İltur Toplu Yapı Kooperatifi Üzerinden Harcanan                                                         76.885,38

                                                                                                                            GELİR TOPLAMI            447.685,38

 

 

Tamamen Ödenmiş Harcamalar Toplamı                                                                   382.549,88

Ödenecek Harcamalar İçin Yapılmış Avanslar Toplamı                                                  8.000,00

Ortaklardan Tahsil Edilememiş Alacaklar                                                                       6.271.30

Bankada Mevcut Nakit                                                                                                 50.864,20

                                                                                                                             GELİR TOPLAMI            447.685,38