14.07.2013 İltur Toplu Yapı Kat Malikleri GENEL KURUL KARARLARI
 

İLTUR TOPLU YAPI Kat Malikleri Genel Kurul Toplantısı

Tarih: 14.07.2013

Divan Başkanı: Mustafa Ökten

No: 6

Divan Üyeleri: Orhan Karadağ - Zeki Kaptan

1- Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açıldı ve saygı duruşu yapıldı;

2- Toplantıyı yürütecek Divan Başkanı, Yazman ve Sayman Seçimi’ne geçildi. Kat maliklerinden Mustafa Ökten Divan Başkanlığına, Orhan Karadağ ile Zeki Kaptan saymanlığa liste halinde önerildi. Başka aday liste çıkmayınca oylamaya geçildi ve önerilen liste oybirliği ile divana seçildi;

3- Seçilmiş olan Divan Kurulu’na, toplantıda alınacak kararların Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu Karar Defteri’ne yazılarak toplantıya katılan tüm kat malikleri adına imzalanması yetkisi verilmesi oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi;

4- 01.06.2012 - 31.05.2013 tarihleri arası Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile aynı tarihler arası bilanço ve gelir gider tablosu Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Ürük tarafından okundu;

5- 01.06.2012 - 31.05.2013 tarihleri arası Denetim Kurulu raporu Denetçi Mehmet Kutlay tarafından okundu;

6- Yönetim ve Denetim Kurulu raporları ve çalışmaları hakkında genel kurula katılan kat malikleri arasından Ali Rıza Akkan, Muzaffer Sapmaz, Güzin Oralkan görüşlerini ilettiler. İletilen görüşlerle ilgili olarak ve genel konularda Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Ürük kat maliklerine bilgi verdi;

7-        a) Yönetim Kurulu çalışmaları ile okunan bilanço ayrı ayrı genel kurulun ibrasına sunuldu ve Yönetim Kurulu çalışmaları oybirliği ile ibra edildi. Bilanço da oybirliği ile ibra edildi;

b- Denetim Kurulu çalışmaları ve okunan rapor genel kurulun ibrasına sunuldu oybirliği ile ibra edildi;

8- Sitemizde kaçak inşaat faaliyeti konusunda görüşme yapıldı ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen maddelerden;

a) “İnşaat vb. faaliyet için sitemiz personeli herhangi bir özel çalışma yapıyor ise onların da ilgili parsel yöneticisinden yazılı izin almaları şarttır. Bu durum site personeline, Site Yönetimi tarafından yazılı olarak bildirilecek ve buna rağmen yapım işlerinde izinsiz olarak çalıştıkları saptanan site personelinin, genel kurul kararlarına muhalefet etmesi nedeniyle işlerine son verilerek çıkışları yapılacaktır” maddesi 4 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi;

b) “Sitemizdeki inşaatlardan çıkarılacak olan moloz, mutlaka “moloz atma belgesi” ya da ilgili makam yahut kuruluşlar tarafından verilmiş belgesi / izni olan taşıyıcılar tarafından nakledilecektir. Bu belgenin olmadığı araçlar siteye kabul edilmeyecektir.” maddesi oybirliği ile kabul edildi;

9- Site kullanma suyu şebekesinin her geçen gün artan sorunları ile ilgili olarak öncelikle tüm konutların branşman tesisatlarının priz kolye ve su saatleriyle birlikte değiştirilmesi çalışmasının bütçe fasılları arasına alınması maddesi görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi;

Aynı maddeye bağlı olarak Yönetim Kurulu tarafından önerilen site kullanma suyunun denetimli ve ücretli olması 22 kabul oyuna karşılık 28 oyla red edildi;

10- Sitemiz sakinlerinin okulların açıldığı hafta sonuna kadar huzurlu bir tatil yapabilmeleri için, sitemizde inşaat mevsiminin 16 Eylül 2013 günü başlaması ve 6 Haziran 2014 günü akşamına kadar sürmesi maddesi oybirliği ile kabul edildi;

11- İltur Toplu Yapı 01.06.2013 - 30.09.2014 tarihleri arası ile ilgili olarak yönetim tarafından sunulan tahmini bütçe oybirliği ile kabul edildi;

Bunun dışında;

- Su saatleri takılması ve branşman onarımı kabul edildiği için aidatların Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 2013 ve Ocak 2014 aylarında 120 TL, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs 2014 aylarında ise 80- TL olarak alınması;

- Bütçe fasılları arasında aktarma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi;

- Borçlu kat malikleri hesaplarına yatırılan/ödenen bedellerden, aidatlarını geç yatıran üyelere %5 gecikme cezası verilmesi ve yapılan tahsilattan, öncelikle gecikme cezasının tahsili, kalır ise bakiye ödemenin aidat borcundan düşülmesi, aidat borcu kalırsa tekrar gecikme cezası uygulanması;

- Yönetim Kurulu olarak görev yapan S. S. Gerence Site İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu üyeleri ile İltur Toplu Yapı Denetim Kurulu üyelerine ayrı ayrı, ayda 80.- TL net huzur hakkı ödenmesi;

- Sitemiz ve Toplu Yapı’ya hizmetlerini sürdürmekte olan ve her tür harcaması İltur Toplu Yapı bütçesinden karşılanmakta olan S. S. İltur Toplu Konut Yapı Kooperatifi’nin tasfiyesi ve devir işlemlerinden sonra aynı hizmeti sürdürecek olan S. S. Gerence Site İşletme Kooperatifinin de her tür harcamasının da İltur Toplu Yapı bütçesinden karşılanması;

- Ecrimisil ödenen beton ve portatif iskelelerimize bağlanan teknelerden 2013 yılı Temmuz ayı sonuna kadar

            Her boydaki kamarasız tekneden 100.- TL;

            6 m. uzunluğa kadar kamaralı teknelerden 150.- TL;

            6 m.’den uzun kamaralı teknelerden 250.- TL ücret alınması;

- Tekne bağlama bedellerini Temmuz ayı sonuna kadar ödemeyen tekne sahiplerinden müteakip her ay için % 5 gecikme bedeli alınması maddeleri de oybirliği ile kabul edildi;

12- Toplantı görüşülecek başka madde kalmadığından Divan Başkanı tarafından sona erdirildi.

     Divan Başkanı                                                               Divan Üyeleri

    Mustafa ÖKTEN                                    Orhan KARADAĞ              Zeki KAPTAN