İnşaat Tadilat Uygulama Talimatı

İLTUR SİTESİ İNŞAAT VE TADİLAT UYGULAMA TALİMATI

Bu talimat İltur Sitesi sınırları içinde gerçekleşecek inşaat ve tadilat çalışmaları sırasında yüklenici firma/şahıs ve çalışanlarının uyması gereken kuralları içerir.

1.    Öncelikli uyulması gereken kurallar:
a. İnşaata başlamadan önce siteye giriş ve çıkışlarda emniyeti sağlamak amacı ile bağımsız bölüm maliklerinin veya proje sorumlularının inşaat ve diğer konularda çalışmakta olduğu kişilerin isim listelerini İltur Sitesi Yönetimine veya Danışmaya bildirmeleri gerekir. Aksi halde isimleri bildirilmeyen ve tanıtım kartı olmayan kişilerin siteye girişlerine izin verilmez.

2.    Kısıtlayıcı kurallar
a. Çalışmalar Site Yönetiminin belirleyeceği gün ve saatlerde yürütülür. Aksi bir durum olmadığı surece çalışma saatleri PAZARTESİ-CUMARTESİ 09:00- ile 19:00 saatleri arasındadır.
b. Pazar ve resmi tatil günlerinde site içerisinde kesinlikle çalışma yapılamaz.
c. Cumartesi günleri bina içerisinde sessiz ve gürültüsüz isler yapılabilir. Ancak şikâyet olduğunda anında durdurulur. 
d. Mevsim ve hava Sartları, özellikle yağmur, çamur yönünden ortak alan ve yolları yakinen etkilediğinden Site Yönetimi bina dışı tüm çalışmaları ve çalışma saatlerini geçici veya sürekli olarak değiştirebilir ve durdurabilir. Hava şartlarından dolayı inşaatın çevreye vereceği kirliliği
Veya zararından yüklenici firma sorumludur.
e. Gürültülü ve darbeli cihazların çalıştırma saatleri saat 10:00 ile 16:30 arasıdır.
f. Kamyon ve is makinalarının giriş saatleri 09:00 çıkış saati ise 17:00’ dir.

3.    İnşaat-Dekorasyon çalışmaları sırasında uyulması gereken kurallar:
a. Yapım sırasında inşaat malzemeleri, inşaat atıkları, hafriyat ve benzeri maddeler yollara veya bitişik mahallere konulamaz ve dökülemez.
b. İnşaat sırasında oluşacak yığınlarının herhangi bir nedenle çevreye yayılmasını önlemek amacı ile gereken tedbirler, bağımsız bölüm malikleri (yüklenici firma) tarafından alınır.
c. İnşaat sebebi ile çevre ve ortak alanlar dolaylı ve doğrudan kirletildiği taktirde bağımsız bolum maliki (yüklenici firma) bunları temizlemekle yükümlüdür. Site Yönetiminin ihtarından sonra en fazla üç gün içerisinde temizlemenin gerçekleşmesi gereklidir ve  “ verilen sürede temizliğin yaptırılmaması halinde temizlik Yönetimce yaptırılarak kat maliki/yükleniciye fatura edilir”
d. Çalışma saatleri bitiminde sitede çalışan isçilerin siteyi terk etmeleri zorunludur. Konaklama, site ve içerisinde gezinmek yasaktır.
e. İltur Sitesinde oturan bağımsız bolum maliklerini rahatsız etmemek amacı ile çalışan isçi ve personelinin bir araya gelip gürültü yapmaları, radyo, teyp gibi cihazları çalmaları kesinlikle yasaktır.
g. İltur Sitesi sınırları içerisinde trafik kurallarına ve levhalarına kesinlikle uyulur. Site içerisinde Azami hız 20 km/saat’tir. Ehliyetsiz araç kullanılmaz / kullandırılmaz.
h. İnşaat ve tadilatta mahallin çalışma güvenliği mutlaka alınacaktır. Alınacak tedbirler Site Yönetiminin belirlediği standartta olacaktır. Aksi durumlarda Site Yönetimi standarda uymayan tedbirleri yeniden alır ve mal sahibine ( yükleniciye ) fatura edilir.
i. Site güvenliğini sağlayan sistemler Site Yönetimine bildirilmeden yerinden sökülmez, açılmaz, yeri değiştirilmez. (yangın vanaları gibi)
j. Site personelinin uyarılarına aynen uyulur. Personel ile tartışılmaz, sorunlar yönetim ile çözülür.
k. Sebep ne olursa olsun bina içinde veya dışında ateş yakılmaz.
l. Ortak alanlarda yapılacak tüm çalışmalarda Taşeron firmalar Yangın önlemlerinin alınması gibi emniyet ve temizlik kurallarına uymakla yükümlüdürler.

4.    Yaptırımlar
a. Çalışma sırasında ortak alanlara ve komşu mahallere verilecek zararlar, zararı veren firma tarafından karşılanır. . Çalışanlar ile onlarla ilgili kişiler bina ve site alanlarında meydana getirdikleri zararları ve hasarı üstlenir ve bedelini tazmin eder.
b. İş bu talimata (yönergeye) uyulmadığı takdirde yönetim talimatında belirlenen cezai yaptırımlar uygulanır.  
c. “Kat maliki/yüklenici; işbu talimatname hükümlerine aykırı hareket etmesi, verdiği zararları gidermemesi durumunda, yönetim tarafından yapılmak zorunda kalınan tüm masrafı ödeyeceğini, çıkabilecek faturalara itiraz etmeyeceğini, peşinen kabul ve taahhüt eder”.

Tarih:
İnşaat Başlangıç/Bitiş Tarihi: 
İnşaata konu olan Adres:
Yüklenici firma bilgileri:
Kat malik imzası:
Firma yetkilisi imzası :

ONAYLAYAN YÖN. KURULU