KAT MALİKLERİMİZİN EMLAK VERGİSİ MUAFİYET SÜRESİ UZATILDI

28.12.2018 tarihinde yayınlanan 7159 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca; Mahalleye dönüşen köylerle ilgili olarak emlak vergisi ödeme konusunda daha önce çıkarılan 6360 sayılı kanunun geçici 1 inci maddesinin on beşinci fıkrasında yer alan süre 31.12.2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır. Bir başka deyişle, İltur sitesi Kat maliklerimiz 2023 yılı Mart-Mayıs ayına kadar emlak vergisinden muaftır. Saygılarımızla.