Tekne Bağlama Bedelleri

2018 yılı Kat Malikleri Toplantısı'nda alınan kararlara ve Yönetim Kurulu'na verilen yetkiye göre:

İltur iskelelerine tekne bağlanma bedelleri; 

- Boyu 5.50'a kadar olan teknelerin bağlanma bedeli 400.- TL

- Boyu 5.50 ile 7.00 metreden uzun olan tüm teknelerin bağlanma bedeli 800.- TL

- Yeni yer tahsisi yapılacak olan teknelerin bir kereye mahsus "yer tahsis" bedeli 400.- TL

- Site traktörü ya da kamyonetle çekme işlemleri 2019 yılı bedeli (her çekiş-indirme işleminde toplam) 60.- TL

- İltur Liman Başkanlığı görevi, Yönetim Kurulu'nun verdiği yetki ile Sayın İlhan TUNÇER tarafından yürütülmektedir. Eskiden bağlı olsa bile tüm teknelerin bağlanma yerleri onayı kendisi tarafından veriilmektedir.

- Sitemizde geçici ikamet eden kişilerin tekneleri ebatları ne olursa olsun (zodiac bot vb. olsa bile) Liman Başkanı'ndan onay alarak bağlanacak ve kaç gün kalacaklarsa kalsınlar mutlaka 400.- TL bağlanma bedeli ödeyeceklerdir.

- Tekne boylarında şifahi bilgilerde tereddüt olursa, Liman Başkanı'na teknenin boyunu gösteren "Bağlanma Kütüğü" mutlaka ibraz edilecek ve kütükte yazan ölçü esas alınacaktır.