YÖNETİM KURULU VE DENETLEME KURULU

İLTUR TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU

Başkan
Sayım Yenideniz

Üyeler
İlhan Tunçer (Sayman)
Murat Fedai

İLTUR TOPLU YAPI DENETLEME KURULU
Hasan Ender Bür
Şakir Sayım Tosun


S.S. GERENCE SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU 

Yönetim Kurulu Başkanı
Sayım Yenideniz

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İlhan Tunçer

Üyeler
Murat Fedai
Durmuş Bora
Zerrin Hasdemir

S.S. GERENCE SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ DENETLEME KURULU
Hasan Ender Bür
Şakir Sayım Tosun