2022 yılı Tekne Bağlama Ücretleri

 

Değerli Tekne Sahibi Üyelerimiz,

İltur Toplu Yapı Yönetim Kurulunun 30 Mart 2022 tarihinde oy birliği ile aldığı 64 nolu karar kapsamında; 2022 yılı Tekne Bağlama ücretleri aşağıda belirlenmiştir.

1. Boyu 5.50 metreden küçük (5.5 metre dahil) tekneler için bir defaya mahsus olmak üzere yıllık 600 (ALTIYÜZ) Türk Lirası bağlama ücreti alınmasına,

2. Boyu 5.50 metreden büyük  (5.50 metre üzeri) tüm tekneler için bir defaya mahsus olmak üzere yıllık 1.100 (BİNYÜZ) Türk Lirası bağlama ücreti alınmasına.

3. Tekne Bağlama ücretlerinin en geç 30 Haziran 2022 tarhine kadar ve bir defada olacak şekilde elden Makbuz karşılığında veya Iltur Topu Yapı Yonetimi banka hesaplarına açıklama bölümüne “Tekne ismi ve Tekne bağlama ücreti”  ibaresi yazılarak ödenmesine,

4. 2022 yılı tekne çekim ücreti olarak;  Boyu 5.50 metreden küçük (5.5 metre dahil) tekneler için 100 (YÜZ) Türk Lirası ve boyu 5.50 metreden büyük  (5.50 metre üzeri) tüm tekneler için 200 (İKİYÜZ) Türk Lirası olarak ücretlendirilmesine,

5. İlk bağlama ücreti olarak bir sefere mahsus olacak şekilde 1.500 (BİNBEŞYÜZ) Türk Lirası alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Saygılarımızla

Yönetim Kurulu