TARİHİ

İltur’un bulunduğu bölgenin ilk sahipleri üst arazimizde yerleşen Rum bir ailedir. Sitemizin yapımının başladığı yıllarda bile ağaçlar arasında bu yıkık Rum evi halen vardı. Mübadele zamanı bu arazi Rum aileden Süreyya Hanım’a geçmiştir. 1959 yılında ise sitemizin girişindeki caddeye adı verilen eski İzmir Sağlık Müdürlerinden Dr. Yunus Naci Kültür’ü tarafından devralınmıştır.
Bu dönemde bölgede elektrik ve su olmadığı için kuyudan çekilen tatlı su ile az sayıda meyve sebze yetiştirilmeye çalışılmıştır. Makilik ve zeytinlik olan bu araziye aynı zamanda karpuz, kavun, nergis, limon gibi yöremizde yetişebilen bitkiler ekilmiştir.
Yine 1960 lı yıllarda şimdiki marketin bulunduğu yer, at ve eşeklerin olduğu bir harman yeridir. Avcılık ve balıkçılık tutkunlarının geldiği bu bölge rağbet görmeye başlayınca Dr. Yunus Naci Kültür önce 12 evler diye bilinen bölgenin arsa payını farklı kişilere satmıştır. Naci Bey, kalan araziyi de 1974 yılında İller Bankası ve TRT çalışanlarının kurmuş oldukları Ankara merkezli İltur Sınırlı Sorumlu Sahil Evleri ve Turistik Tesisleri Yapı Kooperatifi’ne satmıştır.
Bu kooperatifin kurucuları; Turgut Agun, Arif Perçin, Tevfik İnal, Mehpare Yıldız, Özer Sarımanoğlu, İlhan Gülgeç, Adnan Temizer, Erdoğan Yaşlıca, Oktay Yakar, Korcan Şahin ve Asım Küçükturan’dır. Sitemiz evleri yapılmaya başlanmadan önce şimdiki beton iskelemizin bir bölümü yapılmıştır. Evlerimizin yapımında kullanılan kum ve bazı inşaat malzemeleri deniz yolu ile bu iskeleye getirtilmiştir. 1989 yılında borcu olmayan üyelere düzenlenen törenle evlerinin temsili anahtarları teslim edilmiştir. Arazimizin ilk sahibi, aynı zamanda sitemize girişteki caddeye adını veren Dr. Naci Kültür dür. 1960’ların sonunda Naci Kültür bu araziye sık sık balık tutmak için gelir ve herhangi bir yerleşim yeri de olmadığı için hem kendisi hem de kendisi gibi balıkçılık tutkunu arkadaşları arabada uyurmuş. Arkadaşlarının “bize hiç olmazsa bir kulübelik  yer satar mısın?” sitemleri üzerine önce 6 ev, daha sonra bir 6 ev daha olmak üzere toplam 12 ev inşaatı yapılır. Sonraki yıllarda bu evler imar affından faydalanarak tapularını alırlar. Naci Bey, kalan araziyi de İller Bankası ve TRT çalışanlarının kurmuş olduğu Ankara merkezli bir kooperatife satar. Bu kooperatif üyelerinin 7. Şubat. 1974 tarihinde alınan kararı ile “İltur Sınırlı Sorumlu Sahil Evleri ve Turistik Tesisleri Yapı Kooperatifi” kurulmuştur.