KOOPERATİF ORTAKLIK BAŞVURUSU

S.S  GERENCE İŞLETME ​KOOPERATİFİ EVRAK TALİMATI

 

İşletme Kooperatifi başvuru evrakları

- 1 adet nüfus belgesi (TC no mutlaka olacak)

- 2 fotoğraf

-Hisse devir sözleşmesi

- İkametgah adresi

-Cep-Ev Tlf. No

ÖNEMLİ: S.S Gerence İşletme Kooperatifi Ana Sözleşmesi gereğince; vefat ya da satış nedeniyle oluşan kooperatif devir işlemleri en geç 3 ay içerisinde yapılmak zorundadır. Bu kapsamda yapılacak olan devir işlemlerinden önce mutlaka yönetimin 0532 294 75 15 veya 0232 7332175  nolu telefonlarından Yönetim Kurulu ile görüşülerek bilgi alınmalıdır. Yönetim kurulu ile mutabık kalınmayan devir evrakları alınmamalıdır.

Önemle duyurulur.

24.09.2018

_____________________________________________________________________________________________

S.S  GERENCE İŞLETME ​KOOPERATİFİ ORTAKLIK BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

 

S.S. GERENCE İŞLETME KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

                      BALIKLIOVA/URLA

Kooperatifinizin ana sözleşmesi hükümlerini tamamen okudum. Hükümlerini bütün hak ve ödevleriyle aynen kabul ediyorum ve kooperatifinize ortak olmak istiyorum.

Ana sözleşmeden doğan ve doğacak olan şahsi sorumluluk ve ek ödeme yükümlülüklerini de aynen ve ayrıca kabul ediyorum.

İstenilen belgeler ekte sunulmuş olup, ortaklığa kabulümü arz ederim.

Tarih:

 

İmza

AÇIK ADRES:

EKLER:
1-Nüfus cüzdanı örneği
2. 2 Adet fotoğraf

3- İkametgah adresi

4-Cep-Ev Tlf. No

5-e-mail adresi (varsa)