Değerli İlturlular,

Urla Belediyesi tarafından üyelerimize gönderilmeye başlanan “ Çevre Temizlik Beyanı “ yazısında özetle bizlerden “evsel atık ücreti” ödememiz istenmektedir. Bunu hem Urla Belediyemize hem de avukatımıza danışarak  olayı size açıklama ihtiyacı duyduk.

Belediyeler, belediye sınırları içerisinde su ücreti ile beraber Katı Atık Toplama adı altında bu parayı abonelerinden toplamaktadırlar. İltur olarak bizler belediyeye su ücreti ödemediğimiz için “evsel katı atık “ ücretini belediye bizden tahsil edemiyor.

“Bu bağlamda ;213 sayılı Vergi usul Kanunun mükerrer 30. Maddesi gereğince Çevre Temizlik Vergisi Bildirimi düzenlenerek Cezalı vergi tarhiyatı yapılmış olup, idaremizce hazırlanan Evsel Katı atık Sözleşmesi ve tahakkuk fişinin tarafınızca imzalanıp, kurumumuza posta yolu ile iade edilmesi istenmektedir.”

Yazı ekinde ise:

1-Evsel Katı Atık sözleşmesi,

2-ÇTV Vergi Ceza İhbarnamesi,

3-ÇTV Beyanname sureti, bulunmaktadır.

Bu belgeler doldurularak belediyeye posta yolu ile gönderilecektir.

Olayı avukatımızla konuştuk. ”Belediye bizim çöplerimizi toplamaktadır. Su faturası ile Evsel katı atık ücretini tahsil edemediğinden, adı geçen yasa ile evin tapusunu alan her kişi belediye ile bu Evsel katı atık sözleşmesini yapması gerekmekte ve buna bağlı olarak tahakkuk eden katı atık ücretini ödememiz gerekmektedir.” şeklinde açıklaması yapıldı.

Sonuç Olarak, belediyeden gelen yazı sonrası evrakları doldurup, katı atık ücretleri belediyeye ödenmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

Yönetim kurulu

Yazı Eki: