DSİ içme suyu bağlama çalışmaları

Sayın üyelerimiz,

Sitemize içme suyu bağlama çalışmaları kapsamında bir süredir ödenek sıkıntısı, isale hattının sit alanından geçmesi ve Covid-19 gibi sebeplerle DSİ tarafından durdurulan çalışmalar yeniden hızlanmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda Karareis barajını yapan Ankara merkezli ARSEL İnşaat Firması barajdan sitemize gelecek olan isale hattının ve baraj arıtma sisteminin yapımını üstlenmiş olup yaklaşık 1 ay önce çalışmalara başlamıştır.

Bu kapsamda isale hattının döşenmesi bu yıl sonuna kadar sitemiz üst arazisine ulaşmış olacak ve Çeşme ilçesine devam edecektir. Aynı firma ihale şartları gereği 2021 yılı Aralık ayı sonuna kadar da Karareis barajının arıtma tesisini tamamlamakla mükelleftir. DSİ yapılan görüşmelerde artık kesintisiz devam edeceği düşünülen bu çalışmaların 2022 yılı bahar aylarında tamamlanacağı ve yeni hatta su verilmesi planlandığı bilgisi alınmıştır.

Sitemiz için asıl görev 2022 yılında başlayacak ve yaklaşık 2,5 milyon TL tutacağı hesaplanan site içi yeni su şebeke hattı yapımının bir belediye hizmeti olarak İZSU tarafından mı? yoksa sitemiz gelirlerinden mi? karşılanacağı konusunda uzun, zorlu ve belki de hukuki bir süreç başlayacaktır. Uzun yıllar gecikmiş ve en doğal vatandaşlık hakkımız olarak gördüğümüz tatlı su hizmetini almamız ve bu konuda sitemize haksız yere mali bir yük oluşmaması için tüm kanuni mevzuat hukuk büromuz tarafından incelenecektir. Bu konudaki çalışmalarımız ve olası senaryolar hakkında aldığımız tedbirler genel kurulda ayrıntılı olarak arz edilecektir. Umarız bu süreç İzmir Büyükşehir Belediyesinin hizmet anlayışına uygun ve ltur’umuzun hakkettiği gibi olur.

Saygılarımızla. Yönetim Kurulu