Elektrik Sayaçları

Sayın üyelerimiz,

Urla Gediz elektrik işletme müdürlüğünce sitemize gönderilen resmi yazıda; üyelerimizin halen kullanmakta olduğu elektrik sayaçlarının çok büyük bir bölümünün 10 yıllık kullanım ömrünü tamamladığı ve ücretsiz olarak Gediz A.Ş. tarafından değiştirileceği belirtilmiştir. Ancak Gediz elektrik tarafından değiştirilecek yeni sayaçların mevcut sayaç kutularına uyumlu olmadığı ve bu sebeple üyelerimizin elektrik sayaç kutuların takılı olduğu duvar/fayanslarda bazı küçük tadilata/hasara sebep olabileceği ve doğabilecek zararlardan sorumlu olmadıkları ifade edilmiştir.

Ayrıca Gediz işletme müdürlüğünce özel mülk alanı kabul edilen bahçe içlerindeki sayaçların okunması için bahçelere girildiğinde birçok hukuki sorun ve şikayet yaşadıkları, yakın bir zamanda bu sayaçların okunamayabileceği ve sayaçların bir an önce bahçe duvarları üstüne taşınması gerektiği de belirtilmektedir. Bu kapsamda üyelerimizin evlerine trifaze elektrik almalarının ve bunun sonucu olarak elektrik saatlerini bahçe duvarlarına taşıtmalarının gerektiği de vurgulanmaktadır. Iltur’daki evlerimiz ikiz olduğu için bu kararın yan komşumuzla ortak alınması ve doğacak masrafların da beraberce karşılanması gerekmektedir.

Evlerimizin trifazeye geçiş projesi ve çalışmalarını bireysel olarak yapmak yaklaşık 10.000-15.000 TL gibi büyük bir maliyete neden olacaktır. Bu çalışmanın bütün siteyi kapsayacak şekilde tek elden yapılması ise bu maliyeti 4.000-5.000 TL gibi bir rakama çekecektir. Ancak bunun içinde tüm üyelerimizin ortak karara uyması ve hatta bahçe içinde yapılacak kazı ve kırım çalışmaları sırasında Iltur’daki evlerinde olması gerekmektedir. Biliyoruz ki bu da kolay değildir.

Pandemi sebebiyle Ağustos ayına ertelen genel kurulda çalışmalar bu için biraz geç kalınmış olmasına rağmen konu genel kurulun takdirine de sunulacaktır. Trifazeye bir an önce geçmek isteyen üyelerimiz genel kurulun takdirini beklemeden Gediz A.Ş.’ ye bireysel olarak başvurarak bu çalışmaları yapabilirler.

EVLERIMİZDE TRİFAZEYE GEÇMEK ZORUNLU DEĞİLDİR, BU KONU İSTEĞE BAĞLI OLUP SİZLERE SADECE GEDİZ ELEKTRİĞİN BU KONUDAKİ TALEP VE TAVSİYELERİ AKTARILMIŞTIR. KARAR SİZLERİNDİR.

Saygılarımızla. Yönetim Kurulu