GERENCE İŞLETME KOOPERATİFİMİZİN İMAR BARIŞI ÇALIŞMALARI

Sayın üyelerimiz; sitemizin tapulu/tapusuz (kaçak) durumdaki tüm gayrimenkullerinin imar barışından yaralanması için yürüttüğümüz çalışmalar uzman bir şirket aracılığı ile titizlikle sürdürülmektedir. Bu kapsamda yapılan başvurular ve “YAPI KAYIT BELGESİ ” alınması için ödenen / ödenecek  muhtemel harç bedelleri aşağıda sunulmuştur.

1. Arıtma tesisi (Kurulduğu 1990 yılından beri Tapusuz ve  hazine- Orman arazisindedir): 1.125 TL (Bin Yüz Yirmi Beş)

2. Personel lojmanları (Kurulduğu 1990 yılından beri Tapusuz ve  hazine- Orman arazisindedir): 6.660 TL (Altı bin altı yüz altmış)

3. Atölye binası (Kurulduğu 1990 yılından beri Tapusuz ve  hazine- Orman arazisindedir): 3.690 TL (Üç bin altı yüz doksan)

4. İltur market (Tapuludur. Ancak arka deposu ve mutfak bölümü sonradan eklenmiştir) : 9.582 TL (Dokuz bin beş yüz seksen iki) (Sitemize en az bedeli ödetmeye yönelik değişik ölçüm ve hesaplamalara göre çalışmalar devam etmektedir.)

5. Beton iskele: (İnşa  edildiği 1975 yılından beri Tapusuz ve  hazine arazisindedir. Farklı hesaplamalara göre 40.000 ila 70.000 TL arasında (Muhtemelen 53.000 TL olacak) çok yüksek bir harç bedeli oluşmaktadır. Kısıtlı bütçemizle İmar barışına dâhil edilebilmesi ve sitemize en az bedeli ödetmeye yönelik değişik ölçüm ve hesaplamalara göre çalışmalar devam etmektedir.

Yukarıdaki hesaplamalardan anlaşıldığı gibi ödenen/ödenecek yapı kayıt belgesi harç bedelleri toplamı: 80. 000 TL  (Seksen Bin Türk Lirasıdır). Maalesef kooperatifimiz 2018 yılı bütçesine konmayan bu büyüklükteki bir harcama hâsıl olmuştur.  Bu harcamanın karşılanabilmesi ve adı geçen gayrimenkullerimizin sitemize kazandırılması için yönetimimizin aldığı tedbirler 2019 yılı genel kurulunda sizlere arz edilecektir. Ancak şunun altını çizmek isteriz ki; İmar barışı için yapılan tüm harcamalar kooperatif hesabından ödenmekte olup, Toplu Yapı gelirlerinden tek bir kuruş dahi harcanmamıştır.   Saygılarımızla. Yönetim Kurulu