Gerence Site İşletme Kooperatifi 2021 yılı genel kurulunun, hükümet komiserleri tarafından hazırlanan toplantı tutanağı

Değerli Üyelerimiz,

23.07.2022 tarihinde gerçekleştirilen S.S. Gerence Site İşletme Kooperatifi 2021 yılı genel kurulunun, hükümet komiserleri tarafından hazırlanan toplantı tutanağı ektedir. Toplantı tutanağı Noter onaylı olarak siz üyelerimize imza karşılığı elden teslim edilecek ve PTT İle Taahhütlü olarak kayıtlı adreslerinize gönderilecektir. Ayrıca Web sayfamızda yayınlanacaktır.

S.S. Gerence Site İşletme Kooperatifi için genel kurulda kabul edilen ek ödemeler; Eylül – 2022’de 250 TL Ekim – 2022’de 250 TL olup, ödemeyi zamanında yapmayan üyelerimize % 5 yasal faiz genel kurul kararı İle uygulanacaktır. S.S. Gerence Site İşletme Kooperatifi için yapılacak ödemelerin ekteki YKB – Urla Gerence hesabına yapılmasını buna dikkat edilmesini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla.

Yönetim Kurul

SS. GERENCE SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ
2021 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. GERENCE SİTE İŞLETME KOOPERATİFİNİN 2021 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 23/ 07 /2022 Cumartesi günü saat 13.00 da İltur Sitesi 13040 sok. No 26 Sosyal Tesisi Salonu Balıklıova Urla -İzmir adresinde, Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret il müdürlüğünün 20/07/2022 tarih ve 76532846 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Mustafa Düzen ve İlknur Yiğit Özen gözetiminde toplanıldı.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

a) Genel Kurul toplantısı ile ilgili ortaklara gündemi içeren çağrı mektuplarının;405 ortaktan 58 kişisine elden imza ile 347 ortağa Urla PTT Şubesinden 24.05.2022 tarihinde taahhütlü olarak gönderildiği,

b) Yönetim Kurulunca, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26 ncı maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan Ortaklar Listesinde kayıtlı (400) Dörtyüz ortaktan, (39) Otuzdokuz ortağın asaleten (8) Sekiz ortağın vekaleten ve toplam (47) Kırkyedi ortağın toplantıda hazır bulunduğu, 27.06.2022 tarihinde ertelenen toplantı üzerine yapılan ikinci toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcilerince genel kurula hitaben bilgi verildi. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Fedai tarafından açıldı.

 

GÜNDEM

1-) Açılış ve yoklama yapıldı. Saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

2-) Divan başkanlığına Emine Nilgün Çevik ve Fatma Zerrin Hasdemir ve Hülya Bektaş oybirliği ile Seçildi.

3-) Divan kuruluna tutanakları imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.

4-) Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Bilanço ve gelir gider hesapları Yönetim Kurulu Başkanı Murat Fedai tarafından okundu.

Söz alan Selçuk Özder:  Gazino ile ilgili yapılacak anlaşmalarda yönetim kurulunun sözleşmelere dikkat etmesi çünkü işletmeci tarafıma haksızlık ederek 3 saat bekletip mağdur ettiğini belirtti.

Söz alan Ali Rıza Akkan: Bilanço gelir giderin 1 Ocak 2022 de olacak diye bir hususun olmadığını 6 ay geçen bilançonun tartışıldığını, şöyle ki 177.000 TL ye kiralanan aracın bilançoda aynı olması gerektiğini belirtti.

Söz alan Ali Yavaş: Ertelenen toplantıya neden katılım yapılmadığını gelmeyenlere sorduğumda yönetim kurulu talepleri karşılamadığını rakamsal olarak çok eksik olduğunu bilançonun çok iyi hazırlandığını ancak gerçeklerden çok uzak bir bilanço olduğunu belirtti.

Cengiz Odabaşı: Tapuyu alırken kooperatife ait başka arsaların olduğunu bilmiyordum. Üye çıkış işlemleri hakkında verilecek kararlarda tarafımın aleyhine bir sonuç çıkması halinde kooperatife dava açacağını ve hukuki süreci başlatacağını söyledi.

Söz alan Hatice Acarlar: Bütçe uzmanı olarak okuduğunuz metinlerin bizlere verilmesi gerektiğini konut alıp satanların tapuda satmışsa, yönetime gelmeden satmışsa yönetim kurulu alana da satana da gerekli uyarıları yapması, bu konuda Yargıtay içtihatlarının olduğunu, ayrıca üye tapusunu satsa da bile üyeliğinin devam etmesi gerektiğini,  32 yıldır tapu sahibi olduğunu neden tasfiyeye gidilmediğini, yönetim kurulu ana sözleşmeleri değiştirerek kooperatifi deldiğini belirtmiştir. Yönetim kurulu raporuna ve bilanço gelir ve gider raporuna muhalefet şerhi koyduğunu belirtti.

Söz alan Ersan Ulutaş: Elektrik ihalesi yapıldığını aksaklıklar olduğunu cihazların bozulduğunu, yönetime defalarca söylediğini 186 numarayı aradığında ise siz kendiniz yapın biz karışamayacağız diye bildirildiğini belirtti.

Söz Alan Özgül Veysel: Bilanço daha açıklamalı olması gerekir dedi. Dip notların olması gerektiğini belirtti.

5-)Denetim Kurulu faaliyet raporu denetçi Şakir Sayım Tosun tarafından okundu.
Söz alan Hatice Acarlar muhalefet şerhi koyduğunu söyledi.

6-) Gündemin 6.nci maddesinde

a-) Bilançonun ve gelir gider tablolarının kabulü oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 3 red oya karşılık 27 kabul oyçokluğu ile kabul edildi.

b-) Yönetim Kurulu ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 3 red oya karşılık 27 kabul oyçokluğu ile kabul edildi. Kurul üyeleri oy kullanmadı.

c-) Denetim kurulunun ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 3 red oya karşılık 27 kabul oyçokluğu ile kabul edildi. Kurul üyeleri oy kullanmadı.

7-) Üst arazimizdeki su deposu ve zeytinliğin emniyet altına alınması ve dışarıdan gelebilecek yangın gibi tehlikelere karşı korunması amacı ile 1,5 metre yüksekliğinde tel örgü ile çevrilmesi yönetim kurulu başkanı Murat Fedai tarafından bilgilendirme yapıldı, başka söz alan olmadı.

8-)Gündemin 8.ninci maddesi görüşmeye açıldı.

Söz alan Hatice Acarlar: Kamulaştırmaya açarsak diğer alanlarımızda kamulaştırma talebi ile karşı karşıya kalabileceğimizi, devamının geleceğini, kamulaştırmanın esiri olacağımızı kooperatif yönetimin yapması gerektiği herkese hisselerini dağıtıp ferdileşmeğe geçmesi gerektiğini belirti, başka söz alan olmadığı görüldüğünden divan başkanı tarafından aşağıdaki şekli ile oylamaya sunuldu.

Sitemize enerji bağlantısı sağlayan mevcut iletim hatlarının Çeşme ilçesi üzerinden gelen hattan beslenmesi konusunda ve sitemiz üst kısmındaki arazimizde oluşturulması planlanan Gediz – Tedaş tarafından yapılacak olan kesici ölçü kabini (KÖK MERKEZİ) için 50 m2 yerin 99 yıllığına Gediz- Tedaş ‘a iz bedel ile (Bedelsiz) kiralanması için yönetim kuruluna 27 kabul 13 ret oy çokluğu ile yetki verilerek kabul edildi.

9-) 01.01.2023 – 31.12.2023 dönemi ve müteakip seneler için önümüzdeki sene yapılacak genel kurul toplantısında yönetim kurulu üye sayısının üç kişi olarak seçilmesi oya sunuldu ve

oybirliği ile kabul edildi. Bakanlık Temsilcileri tarafından her ne kadar da ana sözleşmede belirtildiği şekilde üç kişi yönetim kurulu seçim sayısı olsa da tadil metni değişikliği hususunda mutlaka bakanlık iznine tabi olduğu söyledi.

10-) Birinci plajdaki karo zeminin market önüne kadar kilit taş olarak döşenmesi hususu yönetim kurulu başkanı tarafından izah verildi. Kilit taş yapılmaması yönünde izahı olarak görüş bildirdi.

11-) 2022 yılı tahmini bütçesi okundu, Söz alan olmadığı görüldü, ortaklardan 500.00 TL aidatın, eylül ayında 250.00 TL ve ekim ayında 250.00 TL olarak ödenmesine ve gecikmeler halinde %5 yasal faizin uygulanmasına ayrıca tahmini bütçe oya sunuldu. 5 red oya karşılık 33 kabul oyçokluğu ile kabul edildi. Bakanlık temsilcileri tarafından gündem maddelerinde üyelere hitaben açıkça gündeme aidat alınması, aidatını zamanında ödemeyenler hakkında yasal faiz işlemi yönetim kurulu tarafından gündeme açıkça yazılmasını belirtti.

12-) Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Toplantı saat 16:30 da kapatıldı. 23.07.2022

Divan Başkanı                  Katip                                                  Oy Toplayıcı

Emine Nilgün Çevik         Fatma Zerrin Hasdemir                  Hülya Bektaş

 

Bakanlık Temsilcileri

Mustafa DÜZEN  İlknur YİĞİT ÖZEN