BİTKİSEL ATIK YAĞLARI TOPLUYOR, GERİ DÖNÜŞÜME GÖNDERİYORUZ

Değerli Üyelerimiz,

Günümüzde, kontrolsüz bir şekilde ortama atılan bitkisel yağ atıkların, çevreye ve insan sağlığına zarar vermektedir. Özellikle kızartma sonrasında oluşan bitkisel atık yağların evlerde diğer atıklardan ayrı toplanmayarak, lavaboya dökülmesi durumunda, altyapı sistemlerinde ciddi sorunlar yaşanmakta, ilerleyen zamanlarda atık su kanallarının tıkanmasına kadar varan sonuçlarla karşılaşılmaktadır. Ayrıca kanalları geçerek atık su arıtma tesisimize ulaşan bu atıkların arıtma tesisinin arıtma verimine olumsuz etkileri olmaktadır.

Arıtma tesisinde sudaki oksijenin azaltmakta, başta faydalı bakterileri öldürmekte, özgül ağırlıkları nedeniyle de su yüzeyini bir film tabakası gibi kaplayarak oksijen transferini önlemekte ve canlı yaşamını tahrip etmektedir. Denizlere karışabilen her 1 litre atık yağın yaklaşık olarak bir milyon litre temiz suyu kirletebildiğini unutmamalıyız.

Bu nedenle Arıtma tesisimizi de etkileyen bu bitkisel yağ atıklarının toplanması ve geri dönüşüme gönderilmesi için Yönetim ofisinin oraya konulan “EVSEL ATIK YAĞ DEPOSU” variline dökülmesini çevremize saygılı her üyemizden hassasiyetle rica ediyoruz. Kızartma yağlarınızı lütfen lavaboya dökmeyin.

Sizlerin katılımı ve desteği ile daha yaşanabilir bir ilturu oluşturabiliriz.

Mesajımızın geldiği kişide kalmayıp tüm hane halkına ulaştırılması çok önemlidir.

Bilgilerinize.

Saygılarımızla

Yönetim Kurulu