İltur Sitesi İnşaat/Tadilat Devamlı Talimatı

Sitemizde inşaat sezonun başlaması sebebiyle, faaliyet gösterecek firmaların ve çalışanlarının kontrol edilmesi, emniyetin sağlanması ve kayıt altına alınması amacıyla “İLTUR SİTESİ İNŞAAT/TADİLAT UYGULAMA TALİMATI” hazırlanmış web sitemiz kurumsal bölümüne eklenmiştir.

Anılan talimat firma yetkilileri ve inşaat/tadilat sahibi kat maliklerimiz tarafından İltur danışmada okunarak imzalanacaktır.

Saygılarımızla