İLTUR TOPLU YAPI KAT MALİKLERİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tarih : 14.07.2019      Divan Başkanı : ERENGÜL TOPAÇ     Divan Üyeleri : EMİNE NİLGÜN ÇEVİK – MİNE EZER

Yönetim kurulu tarafından 445 kat malikinin 309 kat malikine elden imzalı,134 kat malikine Halkapınar postanesinden 14.6.2019 tarihinde taahhütlü olarak gönderilen gündemli olağan genel kurul çağrısı gereği 01.07.2019 Pazartesi günü yapılması gereken ve hiçbir kat malikinin katılmaması sonucu ertelenen İltur Toplu Yapı Kat malikleri genel kurul toplantısı 01.06.2018-31.05.2019 dönemine ait olağan genel kurul çağrısında belirtildiği gibi 14 temmuz 2019 Pazar günü saat 13.00 da iltur toplu yapı sosyal tesis salonunda nisap aranmaksızın gerçekleştirildi ve 125 adet asil kat maliki ile 23 adet vekaleten katılması üzerine toplam 148 adet kat malikinin temsil edildiği toplantı İltur Toplu Yapı Yönetim kurulu Başkanı Sayım Yenideniz tarafından Saat 13.00’da açıldı, Gündeme geçildi ve ;
1- Açılış ve saygı duruşu yapıldi.İstiklal marşı okundu.

2- Kat maliklerinden ; Divan Başkanlığına Erengül Topaç tutanak yazmanlığına Emine Nilgün Çevik ve oy toplama görevine Mine Ezer’in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

3- Toplantıda alınacak kararların Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu karar defteri’ne yazılarak toplantıya katılan tüm kat malikleri adına imzalanma yetkisinin divan kuruluna verilmesine oy birliği ile karar verildi.

4- 01.06.2018 – 31.05.2019 tarihleri arası Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Sayım Yenideniz tarafından, bilanço ve gelir gider Tabloları Yönetim Kurulu üyesi Murat Fedai tarafından okundu.

5- 01.06.2018 – 31.05.2019 tarihleri arası Denetim Kurulu raporu, denetim kurulu üyesi Şakir Sayım Tosun tarafından okundu.

6- a) Yönetim ve Denetim Kurulu raporları ve çalışmaları hakkında kat maliklerinin görüşleri alındı.
b) Görüşlere yönelik Yönetim Kurulu adına Yönetim kurulu başkanı Sayım Yenideniz ve denetçimiz gerekli bilgileri verdi.

7- a) 01.06.2018-31.05.2019 dönemi bilanço ve gelir gider tabloları oy birliği ile ibra edildi.
b) Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri Faaliyet dönemi çalışmalarından dolayı oy birliği ile ibra edildiler.
c) Yapılan oylama sonucunda denetim kurulu üyeleri faaliyet dönemi çalışmalarından dolayı oy birliği ile ibra edildiler.

8- DSİ ve İZSU tarafından ortak olarak yürütülen sitemize Karasu barajından getirilecek olan tatlı su şebekesinin dağıtım ve faturalandırılması ile mevcut yeraltı suyumuzun nasıl ve ne şekilde kullanılabileceği konusunda alınacak kararların görüşülmesi konusunda; Yönetim kurulunun çalışma yapması, muhtemelen tatlı su için döşenecek ikinci bir hat için keşif çalışmaları yaparak 2020 yılı genel kurulunda üyelerimize arz edilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmiştir.

9- 31.Ağustos. 2019 tarihinde emekli olacak olan personelimiz Mehmet YILMAZ’ın emeklilik ikramiyesi için 2019 / Ağustos ayında 100 TL ( YÜZTL ) ve 2019 Eylül ayında 100 TL ( YÜZ TL ) olarak ek aidat toplanmasına oy birliği ile karar verildi.

10- İltur danışma kulübesinin özel güvenlik şirketine devredilmesi konusunun; yönetim tarafından yapılan iyileştirme çalışmalarının yeterliliği ve bütçeye ilave yük oluşturmaması açısından ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

11- Yıl içersinde personelimizden her hangi birinin mevzu bahis olabilecek kıdem tazminatı ödeme sıkıntılarını gidermek için, Ağustos ve Eylül / 2019 tarihinde toplanan ek ödeme tutarından Mehmet Yılmaz’ın Kıdem Tazminatı ödendikten sonra kalan kısmının kıdem tazminatı fonu olarak ayrı bir hesapta muhafaza edilmesine oy birliği ile karar verildi.

12- Tahmini bütçe görüşülerek 01.06.2019 – 31.07.2019 tarihleri arasında 140 TL olarak ödenen geçtiğimiz 2 aylık aidatlardan fark alınmamasına, Ağustos ayından başlamak üzere kalan 10 aylık süre için 01.08.2019-31.05.2020 arasında 200,TL (İKİYÜZ TL) olarak ödenmesine, oy birliği ile karar verildi.

Süresinde ödenmeyen üye aidatlarının ve ek aidatlarını ödemeyenlerden, aylık % 5 gecikme cezası tahsil edilmesine, ödenecek paradan öncelikli olarak gecikme cezasının tahsil edilmesi hakkındaki aidat uygulamasının devam etmesine oy birliği ile karar verildi.

13. a-)İltur Toplu Yapı Yönetim planında ayrıntılı olarak belirtildiği halde site ortak yaşam kurallarına uymayanlar hakkında uygulanacak maddi yaptırım miktarının görüşülmesinde; kat maliklerimizin bahçe duvarlarının dışına veya ortak alanlarına diktikleri her türlü ağaç ve bitki (Nar, zeytin, feniks, palmiye, karabiber, çam, japon gülü v.b.) 2020 yılı genel kuruluna kadar kendi rıza ve imkanları ile sökmeleri ve kendi bahçelerine taşımaları veya kestirmeleri konusu tavsiye kararı olarak alınmıştır. 2020 Genel kurulunda ise konunun genel kurulun takdirine sunularak yönetim kuruluna anılan ağaç ve bitkilerin kesimi veya sökülerek taşınması için yetki verileceğine oy birliği ile karar verildi.

b-) İltur Sitesi Yönetim planı 55 nci madde (ı) bendinde yazılı olduğu şekilde; kat maliklerimizin bahçe ve çevre düzenlemesinde Parsel Yöneticisi ve Toplu Yapı Yönetim Kurulu’nca belirlenen ölçülere uyması, kendi bağımsız bölümünü, bahçesini temiz ve bakımlı tutması gerektiğinin bir kez daha altı çizilmiştir. Bu kapsamda 01 Eylül 2019 tarihinden itibaren kendi haline terkedilmiş, gerek yangın güvenliği, gerek görünüm olarak bakım ve temizlenme ihtiyacı olan bahçelerin maliklerinin önce sözlü, 15 gün sonra ise yazılı olarak uyarılmasına, Bu iki uyarının kat malikine ulaşmasından itibaren geçecek 1 (bir) ay sonunda halen tedbir almayan ve duyarsız kalan kat maliklerimizin bahçelerinin Toplu Yapı Yönetim Kuruluca alınacak tedbir ile yaptırılıp ilgili kat maliki nam ve hesabına bedelini ½ aidat (2019-2020 yılı için 100 TL ) olacak şekilde tahsil etmek yetkisine oy birliği ile karar verildi.

14- Sitemiz sakinlerinin huzurlu bir yaz tatili yapabilmeleri için, sitemizde inşaat mevsiminin, 23 Eylül 2019 Pazartesi günü başlaması ve 17 Mayıs 2020 Pazar günü akşamına kadar sürmesine oy birliği ile karar verildi.

15- a-) Genel kurul toplantısı kapanışına geçmeden önce istek ve dilekler konusu görüşmelerinde; İltur Kapı (Danışma) girişinde her misafirden kimlik alınması, yaşı küçük olarak şüphelenilen çocuklarımıza ehliyet sorularak ehliyetsiz araç kullanılmasının önlenmesi ve site giriş çıkışına müsaade edilmemesi, ayrıca site içi araç / motor azami hızının 20 km/sa i geçmemesi konusunda şoförlerin ikaz edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

b) Site marketlerimizden alış veriş yapmak amacıyla gelen Balık çiftlikleri personeli başta olmak üzere tüm yabancıların kontrolsüz olarak siteye girişine, dolaşmalarına, kat maliklerimizin duydukları rahatsızlıklara ve yaşanması muhtemel üzücü olaylara engel olmak maksadıyla; 16 Temmuz 2019 tarihinden siteye alınmamalarına, ancak marketlerimizin kazancını engellememek amacıyla anılan yabancıların İltur Danışma girişinde bekletilerek telefon ile verdikleri siparişlerinin ilgili marketler tarafından motorla İltur Danışmaya kadar götürülerek kendilerine teslim edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

c) Sitemizin mevcut İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası ile olan kurumsal hesaplarına anılan bankaların uygulamaları sebebiyle faiz alınamamakta ve paramız bu bankaların elinde değer kaybetmektedir. Yönetim Kurulu kararımız ile Apartman Yönetim hesaplarına da günlük faiz uygulaması başlatan Finansbank ENPARA.COM ŞİRKETİM bankacılığından 3 ncü bir hesap açılmıştır. İsteyen üyelerimizin İltur toplu Yapı aidatlarını düzenli olarak yatırabilecekleri Finansbank ENPARA.COM ŞİRKETİM Hesap bilgileri şu şekildedir:
Hesap adı: İLTUR TOPLU YAPI YÖNETİMİ / İBAN NO: TR120011100000000086454452.
Bu yeni hesaptan Yıllık %20 civarında faiz alınması ve gelecek yıl ki bilançomuzda üyelerimizle paylaşılması hedeflenmektedir.