İltur Toplu Yapı ve S.S. Gerence İşletme Kooperatifi Genel Kurullarında Alınan Kararların Özet Bilgisi

İLTUR TOPLU YAPI VE S.S. GERENCE İŞLETME KOOPERATİFİ GENEL KURULLARINDA ALINAN KARARLARIN ÖZET BİLGİSİ:

Sayın üyelerimiz

İltur Toplu Yapı Genel Kurulu 14 Temmuz 2019 günü, S.S. Gerence İşletme kooperatifi Genel Kurulu ise 21 Temmuz 2019 günü icra edilmiştir. Her iki Genel Kurulda Alınan kararlar ortak ve üyelerimizin kayıtlı adreslerine bu hafta iadeli taahhütlü mektup olarak gönderilecek ve www.iltur.com web sitemizde yayınlanacaktır.

Ön bilgi olarak; 

  1. İltur Toplu Yapı Yönetimine bağlı kat maliklerimiz için aidatların Ağustos ayından itibaren geçerli olmak üzere 200 TL olması ve ayrıca emekli olacak personelimizin kıdem tazminatı için Ağustos ve Eylül aylarında 100’er TL olmak üzere toplam 200 TL ek aidat ödemesi kararı alınmıştır.
  2. S.S. Gerence İşletme kooperatifi ortaklarımız ise; Gerence kooperatifinin geçmiş dönemlerden biriken borçlarının ödenmesi için 300 TL ve kanuni zorunluluk gereği sermaye toplanması için bir defaya mahsus 100 er TL olmak üzere toplam 400 TL
    (Ekim 2019 – 100 TL, Kasım 2019 – 100 TL, Aralık 2019 – 100 TL, Ocak 2020 – 100 TL) ek ödeme alınması kararı alınmıştır.

S.S. Gerence İşletme kooperatifi ortaklarımızın 400 TL ek ödemeleri aşağıdaki Kooperatife ait banka hesabına yapılacaktır. 

Banka Adı: YAPI KREDİ BANKASI       Hesap Adı : S.S. GERENCE İŞLETME KOOPERATİFİ

Hesap Numarası:  90510377 Şube 551-URLA ŞUBESİ    IBAN/ TR180006701000000090510377

                         ÖDEMELER TAKVİMİ