Değerli kat maliklerimiz,

İltur Toplu Yapı Yönetimi Olağan Genel Kurulunu yaptık.

Kısa özetini katılmayanlar için bilgi olarak sunuyorum.

Gündem maddeleri sırayla görüşüldü.

Faaliyet raporumuzu, Bilanço ve gelir gider tablomuzu genel kurulumuza sunduk. Denetleme kurulu raporu denetçi tarafından okundu. Her iki rapor üzerinden konuşmak isteyenlere söz verildi. Olumlu ve olumsuz görüşlerini bildiren üyelerimizden sonra Yönetim ve Denetim kurulu raporları ayrı ayrı oylandı. Oylamada Yönetim ve Denetim Oy çokluğu ile ibra edildi.

Sitemizde İnşaat mevsiminde tadilat yaptıracak üyelerimizin bu yıl olduğu gibi yönetime yazılı başvuru ile izin almaları, bilgi vermeyenlerin ustaları ve işçilerinin siteye alınmaması oylandı. Oybirliği ile yönetime  yetki verildi.

Yönetim seçimine geçildi, Tek liste divana sunuldu.

Yönetim Kurulu Asil üyeliklerine;

1- Zeki KAPTAN

2- İlhan TUNCER

3- Tufan AKÇAY

Yönetim Kurulu Yedek üyeliklerine;

1- Tümay KARPAT

2- Mukadder KAŞIKÇI

3- Sevgi KÜÇÜK

Denetleme Kurulu Asil üyeliklerine;

1- Hasan Ender BÜR

2- Taner YENİDENİZ

Denetleme Kurulu Yedek üyeliklerine;

1- Sayim YENİDENİZ

2- Zülal BÜR

( 2 Sene için ) seçildiler.

Karasu barajından gelecek suyun sitemize alımı ve dağıtım şekli hakkında barajın daha dağıtım için yapılması gereken ihaleleri olduğu bilgisi verilerek bu maddenin suyun dağıtımı olduğunda görüşülmesi uygun olacağı için görüşülmesi atlandı.

Sitede sezonda bakımı yapılmayan bahçelerin yönetim tarafından temizliğinin yapılması ve ( iki aidat ) tutarında paranın bahçe sahibinden tahsil edilmesi oylandı. Oy çokluğu ile kabul edildi.

İltur ( 01.06.2023 – 31.05.2024 ) mali yılı tahmini İşletme projesi okundu. Aidatların ( Ağustos – 2023 ) döneminden ( Temmuz – 2024 ) dönemine kadar ( 1.000 TL ) olması oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim ve denetim kurullarına verilecek huzur Hakkı ücretleri konuşuldu, tartışıldı. Öneri açık oylandı Buna göre; Yönetim kurulu üyelerine 5.000 TL Denetim kurulu üyelerine 4.000 TL İlhan TUNCER ‘e ise 7.500 TL huzur hakkı ücreti ödenmesine ve kurullarda görev yapanların aidatlarını kendilerinin ödemesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Sitemizde 25 Eylül 2023 günü başlayacak inşaat izninin, 26 Mayıs 2024 günü son bulması oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı tutanaklarımız her üyemize ulaştırılacak ve web sitemizde yayınlanacaktır.

Bilgilerinize

Saygılarımızla

Yönetim Kurulu