iltur’da evini kiraya veren kat maliklerimiz ve kiracıların kanuni yükümlülükleri

634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNU, V. BÖLÜM (KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER) 55 nci Madde “h:r” fıkraları gereğince;

h- Bağımsız bölümün kiralanması durumunda öncelikle o bölümün kat maliki ve ardından yeni taşınanlar taşınma işlemine başlamadan önce parsel yöneticisine haber vermek zorundadır. Kiralama işlemi kısa süreli olsa dahi bu işlem yapılmalıdır. Parsel Yöneticileri kendilerine ulaşan bu bilgileri 3 gün içinde yazılı olarak Toplu Yapı Yönetim Kuruluna taşınanların isimlerini belirterek bildirmekle yükümlüdürler.

 

i-Kat malikleri bağımsız bölümlerinde bizzat oturmuyorlarsa; tebligat adreslerini, iş ve ev adreslerini, iletişim bilgilerini-değişiklik olursa değişiklikleri-kiracının Ad Soyadı ev iş adreslerini iletişim bilgilerini en geç 7 gün içinde Parsel Yöneticisine ve Toplu Yapı Yönetim Kuruluna bildirmek zorundadır.

j- Kat malikleri, bağımsız bölümlerini kiraya verdikleri takdirde, kira ile ilgili bilgiyi Parsel Yöneticisi ve Toplu Yapı Yönetim Kuruluna yazı ile bildirmekle yükümlüdür. Kiracılarda taşınmayı müteakip 7 gün içinde; parselde ikame ettikleri adreslerini, varsa araç plaka numaralarını Ad ve Soyadlarını Parsel Yöneticisi ve Toplu Yapı Yönetim Kuruluna bildirmekle yükümlüdürler.

r-Toplu Yapı’da herhangi bir bağımsız bölümün kat maliki satış, devir, vefat, miras vb. gibi nedenlerle değiştiği takdirde, yeni kat maliki gerekli bilgi ve evrakı zaman yitirmeden Parsel yöneticisi ve Toplu Yapı Yönetim Kuruluna teslim eder.

Toplu Yapı kat maliklerimizin ve kiracılarının yukarıdaki kanun maddeleri ve kendi güvenlikleri kapsamında bu önemli konuya gerekli hassasiyeti göstereceğine olan inancımızla saygılar sunarız. Yönetim Kurulu