S.S. Gerence İşletme kooperatifi 2 nci 3 aylık blançosu

S.S. Gerence İşletme Kooperatifi 01.01.2019-30.06.2019 dönemi ayrıntılı bilançosu  üyelerimizin bilgilerine sunulmuştur.