Sitemizin arıtma tesisinden gelen koku

Değerli Üyelerimiz,

Sitemizin arıtma tesisinin gerekli bakımları her yıl yapıldığı halde, bir müddet sonra koku oluşmasının nedeni ve bunun giderilmesi için tesisin teknik takibini yapan NG EGE firmasına sorulmuştur.
Bu konuda firmadan gelen açıklama ,ekte üyelerimizin bilgisine sunulmuştur.

Saygılarımızla.

Yönetim Kurulu