TEKNE BAĞLAMA BEDELLERİ

2021 yılı Kat Malikleri Toplantısı'nda alınan kararlara ve Yönetim Kurulu'na verilen yetkiye göre:

İltur İskelelerine tekne bağlanma bedelleri; Mart veya Nisan Ayında Yönetim Kurulunun yapacağı Toplantılarda netleşecektir

- Boyu 5.50'a kadar olan teknelerin bağlanma bedeli (600)TL

- Boyu 5.50 ile 7.00 metreden uzun olan tüm teknelerin bağlanma bedeli (1.100)TL

- Yeni yer tahsisi yapılacak olan teknelerin bir kereye mahsus "yer tahsis" bedeli (1.500)TL

- Site traktörü ya da kamyonetle çekme işlemleri 2022 yılı bedeli (her çekiş-indirme işleminde toplam) 5,50 metre altındaki tekneler için (100) TL
5,50 metre üstündeki tekneler için (200) TL

- İltur Liman Başkanlığı görevi, Yönetim Kurulu'nun verdiği yetki ile Sayın İlhan TUNÇER tarafından yürütülmektedir. Eskiden bağlı olsa bile tüm teknelerin bağlanma yerleri onayı kendisi tarafından verilmektedir.

- Sitemizde geçici ikamet eden kişilerin tekneleri ebatları ne olursa olsun (Zodiac bot vb. olsa bile) Liman Başkanı'ndan onay alarak bağlanacak ve kaç gün kalacaklarsa kalsınlar mutlaka (500) TL bağlanma bedeli ödeyeceklerdir.

- Tekne boylarında şifahi bilgilerde tereddüt olursa, Liman Başkanı'na teknenin boyunu gösteren "Bağlanma Kütüğü" mutlaka ibraz edilecek ve kütükte yazan ölçü esas alınacaktır.